biura do wynajęcia Szczecin

Inwestycje

biurowiec Szczecin

Biurowiec - ul. Mazowiecka

 

Budynek biurowo-usługowy, zlokalizowany w centrum Szczecina przy ulicy Mazowieckiej w pobliżu skrzyżowania z Aleją Wyzwolenia. Obiekt zajmuje działkę o numerze 21/7, obręb 1032 Śródmieście o powierzchni 952m²; powierzchnia zabudowy 248,2m²; powierzchnia netto 1081,8 m², kubatura brutto budynku 4.434,03 m³. 


Wyposażenie wnętrz wg projektu aranżacji odpowiednie dla klasy A+

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Centrum Kosmos 

 

Centrum Kosmos - Rewitalizacja budynku dawnego kina Kosmos na cele kulturowo-oświatowe oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei ul. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie energooszczędnego budynku biurowo-usługowo-naukowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent objął inwestycją zabytkowy budynek dawnego kina Kosmos, który podlega obecnie ochronie konserwatorskiej i z uwagi na bardzo zły stan techniczny, budynek nie pełni aktualnie żadnej funkcji. Dzięki zaangażowaniu środków pochodzących z zasobów Inicjatywy JESSICA Inwestor planuje nie tylko zrewitalizować budynek i przystosować go na cele kulturalno-oświatowe ale także, poprzez wybudowanie nowego energooszczędnego budynku biurowo-usługowo- naukowego, odtworzyć historyczną zabudowę pierzei ulicy Wojska Polskiego. Przedmiotowa inwestycja, poza celami czysto komercyjnymi, jakimi jest przeznaczenie pod wynajem całości powierzchni budynku biurowo-usługowego, zawiera też bardzo ważne dla Inicjatywy JESSICA elementy społeczne, takie jak zagospodarowanie niszczejącego terenu o historycznej i sentymentalnej wartości dla mieszkańców Szczecina oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei przy ul. Wojska Polskiego. Ponadto, symboliczne połączenie zabytku, jakim jest kino Kosmos oraz nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie budynku, pozwoli wprowadzić na mapie Szczecina nową atrakcję dla zwiedzających – możliwość zwiedzania podziemi Kina Kosmos połączone z wystawą odrestaurowanych przedmiotów np. kamer, zdjęć itd. Dodatkowo, w nowo wybudowanym budynku Inwestor planuje wkomponować przestrzeń przeznaczoną pod kawiarnię – restaurację, gdzie przez przeszklenia będzie można podziwiać mozaikę Kina. Przedmiotowy budynek będzie przykładem użycia najnowszych technologii energooszczędnego budownictwa.

 

Poza przestrzenią komercyjną oraz społeczną, w ramach projektu powstanie także przestrzeń edukacyjna przeznaczona do badań i zapoznawania się z nowymi technologiami oraz przestrzeń kulturalna przeznaczona pod wydarzenia związane ze sztuką, promocją sztuki najnowszej czy wyłapywaniem trendów i młodych artystów. Globalnie, w skali miasta, przedmiotowa inwestycja wpłynie na uporządkowanie i odnowienie przestrzeni strategicznej Szczecina i pozwoli na ocalenie zabytkowego budynku byłego kina o sentymentalnym znaczeniu dla jego mieszkańców. 

 

Wyposażenie wnętrz wg projektu aranżacji odpowiednie dla klasy A+

 

Wizualizacje po realizacji projektu

Kosmos Szczecin

Kosmos Szczecin Kosmos Szczecin Kosmos Szczecin

copyright © 2012 - MarkInvest Sp. z o.o. - All rights reserved - wyczarował: NetMag